Konfrontacja Plakatu Studenckiego w Tarnowie

Zgłoszenie

Plakat to medium, które najżywiej reaguje na bieżące wydarzenia. Jak młodzi projektanci widzą dzisiejszy świat? Jak reagują na kryzysy związane z konfliktami zbrojnymi, ekologią czy przemianami społecznymi? Jak wyglądają najnowsze tendencje w projektowaniu plakatu? Jak dziś uczyć plakatu? Czy istnieją szkoły, mistrzowie i autorytety, czy przeciwnie, partnerski model wymiany jest dzisiaj bardziej aktualny?

Konfrontacje Plakatu Studenckiego to próba mapowania tego, co ważne dla młodych projektantów – sposobu postrzegania świata i reagowania na niego, najnowszych trendów i rozwiązań projektowych, ale też próba rozpoznania modeli nauczania w pracowniach plakatu z wyższych uczelni z całego świata.

nabór do:

21.04.2024 (ZAKOŃCZONY)